You are here

NORDTERM 2021

Nordterm
flags
map

Nordterm 2021: Begreppsarbete och informationshantering 31 maj – 2 juni

Nordterm, ett samarbetsforum för nordiska terminologiorganisationer, anordnar vartannat år ett samnordiskt Nordtermevenemang. År 2021 arrangerar Terminologicentralen, som agerar som Nordterms ordförande, evenemanget Nordterm 2021 tillsammans med Helsingfors universitet.

Nordterm 2021 sker från 31 maj till 2 juni. Den första dagen av evenemanget ska Nordterms styrgrupp och arbetsgrupper samlas till möten, medan 1–2 juni anordnas ett kostnadsfritt webbinarium med teman Begreppsarbete och informationshantering. Nordterm 2021 ska hållas på distans.

I Nordterm-evenemangen är fokuset speciellt på hur begreppsanalysmetoden används i begreppsarbete – dvs. för utredning av begreppens innehåll och deras inbördes relationer. Begreppsarbete kan utnyttjas för flera olika behov, såsom vid utvecklingen av informationsarkitektur, begreppsmodeller, register och andra informationssystem, digitala tjänster, informationsbeskrivning och artificiell intelligens. Mängden av information ökar fort och samtidigt ökar behovet för utvecklingen av informationshantering. Begreppsarbete är ett lämpligt verktyg när man försöker bemöta detta behov.

Kom gärna och berätta om ditt arbete och hör om de andras erfarenheter på Nordterm 2021! Vi önskar föredrag som behandlar utnyttjandet av begreppsarbete inom informationshantering. Föredrag kan behandla t.ex. projekt inom den offentliga förvaltningen eller näringslivet samt forskning som kopplar begreppsarbete och informationshantering.

Inbjudan

De senaste förändringar på evenemangets webbsidor listas nedan.

Senaste nyheter om NORDTERM 2021NORDTERM 2021 anordnas av:

Terminologicentralen TSK

Helsingin yliopisto

NORDTERM 2021 stöds av:

Nordplus Språk